Landbrug og Fødevarer

Thomas Graugaard
Thomas Graugaard, Thyholm

4595 m² slagtesvinestald med tilhørende gylletanke. Byggeriet er opført i beton sandwich elementer og tagkonstruktion i træspær.

Bygherre

Thomas Graugaard

Entreprise

Hovedentreprise

Arkitekt

Byggeri & Teknik

Udført

2019

Herup
Herup, Lemvig

2670 m² slagtesvinestald med tilhørende gylletank. Byggeriet er opført i beton sandwich elementer og tagkonstruktion i  træspær.

Bygherre

Entreprise

Hovedentreprise

Arkitekt

Danish Farm Design

Udført

2019

Skovlygård
Skovlygård, Skjern

7067 m² slagtesvineanlæg med foderlade og service afdeling og tilhørende gylletank. Byggeriet er opført i Skibbild Entreprises udgave af letstalden med konstruktion i stålbuer og skumpaneler.

Bygherre

Johannes Kaasgaard

Entreprise

Hovedentreprise

Arkitekt

Skibbild Entreprise A/S

Udført

2019