Industri og Erhverv

Artvej 210 x 168 (hjemmeside)
Tilbygning Artvej 1, Vejle

På Artvej i Vejle har vi opført 1.500 m² hal som eksisterende bygning i beton sandwichelementer, TTS og trapez plader i taget, samt tagpap.

Læsse ramper med overdækket/lukket hus er beklædt med træ.

Bygherre

Exxit 59 A/S

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Arkitektfirma KHN

Udført

2021

Kopi af Aquapri Voldbjerg 210 x 168 (hjemmeside)
Tilbygning Frostvej 14, Vejle

På Frostvej i Vejle har vi opført en frosthal på 1.998 m² i sandwichpaneler monteret på spærben. Taget er trapezplader.

Bygherre

Exxit 59 A/S

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Arkitektfirma KHN

Udført

2021

Ventilationshus Transitvej (hjemmeside)
Ventilationshus Transitvej, Vejle

Byggeriet omfatter opførelse af ventilationshus på 9 x 6 m i sandwichpaneler og tag med trapezplader, samt tagisolering med tagpap.

Bygherre

Exxit 59 A/S

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Udført

2021

Skibbild Møbelfabrik 600 x 500 px salgsfolder
Skibbild Møbelfabrik, Skibbild

Byggeriet omfatter opførelse af en tilbygning til eksisterende møbelfabrik på 1.605 m² i grundplan.

Bygningen er opført i stålrammer og bygningens klimaskærm er udført i mineraluldspaneler. Tagkonstruktionen er ligeledes udført med mineraluldspaneler.

Bygherre

Skibbild Møbelfabrik

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Arkitec A/S

Udført

2021

Det Ny Skaldyrsklækkeri 600 x 500 px salgsfolder
Det Ny Skaldyrsklækkeri, Mors

På en halvø i Nykøbing Mors ligger Danmarks eneste skaldyrsklækkeri. Her opdrætter Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua, østers og forsker bredt i skaldyr fra Limfjorden. Hallen, der indeholder skaldyrsklækkeriet, er opført af Skibbild Entreprise.

Hallen er en stålkonstruktionshal med lette facader og saddeltag. Indretningen er tilpasset skaldyrsklækkeriets behov med plads til procesanlæg til forædlingsopstillinger for østers, skaldyr og tang, og med omklædnings- og aftræderum.

Teknikanlæg for opvarmningsforsyning og saltvandsbehandling er etableret i særlige teknik rum, mens ventilationsanlæg er placeret i særlig ventilationsgård.

Det samlet etageareal er på 771 m².

Bygherre

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Entreprise

Hovedentreprise

Arkitekt

DTU

Udført

2020 – 2021

VIA Ikast (hjemmeside)
VIA Ikast, Studenterhus m. musiklokale

For VIA i Ikast har vi opført dette studenterhus med musiklokale.

Bygningen er opført som et bæredygtigt hus med et lavt CO2 aftryk til omgivelserne både i produktion og drift.

Derfor ses der anvendt en del bæredygtige materialer, og selve huset fremstår med sin helhed som en træbygning med et pavillon-udtryk på i alt 272 m².

Bygherre

VIA University College – Ikast

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Arkitec A/S

Udført

2020 – 2021

Padborg Hal 21 x 14 cm (hjemmeside)
Hal som tilbygning, Padborg

I Padborg har vi haft gang i opførelse af en ny hal på 340 m² i tilbygning til eksisterende hal.

Hallen er opført med sandwichpaneler og med tagdækning som højprofiler med ovenlys.

Bygherre

Nordan Ejendomme

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Arkitektfirma KHN

Udført

2020

IMG_8726_1
Renovering af betonkant, Ikast Gymnasium

Her har vi for Bygherre renoveret murkronen ved at udskifte betonkanten, som løber 236 m. rundt langs facaden, fordelt på i alt 58 elementer.

Elementerne er afsluttet med en stern kapsel i zink.

Bygherre

Ikast Brande Gymnasium

Entreprise

Hovedentreprise

Arkitekt

Udført

2020

1909 Dyrehospitalet (hjemmeside)
Dyrlægehus, Herning

Byggeriet omfatter nybygning og indretning af ny dyrlæge klinik på 729 m², med både venteværelse/butik, konsultationsrum, operationsrum, omklædning, kantine, diverse røntgen og scanningsrum mv.

Bygherre

L. P. Jørgensen Holding

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Arkitec

Udført

2019 – 2020

Zystm
Zystm, Herning

Byggeriet omfatter opførelse af ny lagerbygning på 1166 m² brutto, samt overdækket rampe.

Udført med stålspær som bærende konstruktion og facade beklædt med sinusplader.

Bygherre

Zystm A/S

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Arkitektfirma Kristian H. Nielsen

Udført

2019

HB Trapper og Stål
HB Trapper og Stål, Herning

Byggeriet omfatter renovering og udvidelse af administrationsbygningen, udført med stålrammer, beklædt med sandwichpaneler og cortenstål som facade, hvor der ikke er glasfacader, og trapezplader som tag.

Bygherre

HB Trapper A/S

Entreprise

Hovedentreprise

Arkitekt

BIG

Udført

2019

Agro Korn / Agilia
Agro Korn / Agilia, Videbæk

Byggeriet omfatter tilbygninger til eksisterende produktionshal. Der opføres ca. 2000 m² lagerfaciliteter, samt ca 600 m² servicearealer, omfattende bl.a. omklædning, kantine, værksted og laboratorium.

Bygherre

Agro Korn A/S

Entreprise

Hovedentreprise

Arkitekt

Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S

Udført

2019

Hubsch
Hübsch, Ikast

Byggeriet omfatter opførelse af ny adm./lagerbygning på 2.277 m² brutto fordelt på 664 m² til administrationsbygning, 1.338 m² til lager, 121 m² til sluse og 154 m² til kold lager.

Adm. udføres som en let bygning opført i træelementer, beklædt med alucobond-pladebeklædning og cortenstål. Showroom og lager er udført som stålbuehal beklædt med sandwichpaneler.

Bygherre

Hübsch HI Park

Entreprise

Hovedentreprise

Arkitekt

Arkitec A/S

Udført

2018

Witt Lager
Witt Lager, Herning

Byggeriet omfatter opførelse af 2 nye lagerhaller og mellembygning, samt slusehus. Bruttoareal i alt 3.970 m². Facader er udført med isolerede sandwichpaneler. Taget er udført i ståltrapezplader med isolering og tagpap.

Bygherre

Witt A/S

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Skibbild Entreprise A/S

Udført

2018

Biosym (hjemmeside)
Biosym, Ikast

I Ikast har vi opført 1.166 m² ny administrations- og lager bygning fordelt på 332 m² til administration, 730 m² til lager og produktion og 44 m² som overdækket areal/kompressorhus.

Facaden er opbygget i sandwichpaneler i specialfarve og taget er udført med tagpap på ståltrapezplader.

Bygherre

Biosym Ejendomme ApS

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Arkitec A/S

Udført

2017 – 2018

Witt Showrrom
Witt Showroom, Herning

Byggeriet omfatter opførelse af ny showroom-bygning på 800 m². Showroomet er indrettet med et tekøkken og tilhørende toiletkerne inkl. teknikrum.

Bygherre

Witt A/S

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Skibbild Entreprise A/S

Udført

2017

Front-Z (hjemmeside)
Front-Z, Snejbjerg

Byggeriet omfatter opførelse af ny lagerhal, bruttoareal i alt 1.460 m² samt udbygning af eksisterende hal, bruttoareal i alt 105 m².

Facader er udført med isolerede sandwichpaneler. Taget er udført som tagkasetter beklædt med tagpap.

Bygherre

Front-Z A/S

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Udført

2016 – 2017

Logi Trans (hjemmeside)
Logi Trans, Herning

Byggeriet omfatter opførelse af ny administrationsbygning med tilhørende kold lager på hhv. 600 m² administrationsbygning i to etager og 3.000 m² lager.

Bygherre

Logi Trans Terminal Herning A/S

Entreprise

Totalentreprise

Arkitekt

Arkitec A/S

Udført

2014

Big Dutchman 25 x 20 cm
Big Dutchman, Vejen

Byggeriet omfatter opførelse af nyt opvarmet domicil på 4.681 m².

Udført i betonelementer som hovedbyggesystem til ydervægge med sandwichelementer, hvor forpladen er udført med en glat hvid overflade.

Bygherre

JM Reit ApS

Entreprise

Hovedentreprise

Arkitekt

Peter Villadsens Tegnestue ApS

Udført

2013 – 2014